Korduma kippuvad küsimused

Iga toote hinna sisse arvutatakse toote reklaam, kodulehe arendus, klientide meelitamine jne. Liitudes meie teenusega, maksavad veebipoed sama tulemuse (ehk nende toote ostu) eest, kuid mitte reklaamiagentuuridele, vaid Teile. Eeltoodule tuginedes on Cashback kasumlik kõigile peale reklaamiagentuuride ja –platvormide.
Kui tellimus on tehtud üleminekul meie kodulehelt, võite jätta lahtrisse märkuse “Kus on minu Cashback?” Saatke oma tellimuse number ning kui tellimus on tehtud meie kodulehe kaudu ja kõiki reegleid on järgitud, leiame selle meie andmebaasist üles ning kanname Cashbacki raha Teie arvele.
Jah, sellisel juhul kantakse Cashback arvele üle, kuid Cashbacki summa arvutatakse ümber arvestades faktiliselt teostatud maksest antud toote eest.
Cashback kantakse üle kuni 30 päeva jooksul.