Cashbackiga ostude teostamise reeglid

KLIENDI NÕUSOLEK

Antud Leping on ametlik dokument, mis reguleerib Cashbacki teenusepakkuja ja Teie ehk kliendi vahelisi suhteid. Käesolev leping jõustub automaatselt pärast registreerumist meie kodulehel.

Üldised reglemendid:

1. Cashback24 on veebipoodide reklaamplatvorm. Kliendi veebipoodi suunamise eest makstakse meile kokkulepitud summa ning meie jagame seda teiega! Protsenti, mis on mõeldud ostjale tagasimaksmiseks, nimetatakse cashbackiks.

2. Selleks, et saada meie kliendiks, tuleb end registreerida meie kodulehel. Registreerudes luuakse Teile isiklik konto ja arve, kuhu saate koguda Cashbacki kuni raha väljavõtmiseni.

3. Keelatud on mitme konto kasutamine ühe ja sama isiku poolt. Nimetatud tingimuse rikkumise puhul jätab Cashbacki teenusepakkuja endale õiguse kustutada kõik kirjed ja konto, mis on seotud reeglit rikkunud kasutajaga.

4. Keelatud on avaldada enda konto andmeid, eriti kasutajatunnust ja parooli, kolmandatele isikutele. Antud punkti rikkumise korral ei vastuta teenusepakkuja tekkida võiva kahju eest.

5. Teenuse pakkujal on lubatud teostada muudatusi töö struktuuris, muuta Cashbacki arvele kandmise tingimusi ning muuta kasutustingimusi. Sellisel juhul saadetakse kasutajale teavitus.

6. Teenuse kasutaja on kohustatud kontrollima kontol märgitud andmete õigsust. Juhul, kui teenuse kasutajal on muutunud e-mail ja/või mobiiltelefoni number, tuleb viivitamatult viia sisse muudatus ka enda kontol. Vastasel korral võivad ilmneda probleemid meie teenuste kasutamisel.

7. Minimaalne Cashbacki summa, mida on võimalik välja võtta, on 5 eurot.

8. Minimaalne meie partnerlusprogrammi raames teenitud summa, mida on võimalik välja võtta on 5 eurot.

9. Et vältida Cashbacki raha kaotamist, on vajalik tutvuda meie soovitustega ning järgida neid.

10. Mõningatel juhtudel ei ole veebipoodidel võimalik Teid korrektselt identifitseerida ja Cashback ei pruugi Teie kontole jõuda. Selle põhjuseks võivad olla pahaloomulised programmid, viirused ja mõningad brauseri laiendused Teie arvutis.

11. Raha väljavõtmine Teie kontolt on võimalik ükskõik millisel viisil, mis on aktsepteeritav meie kodulehe poolt.

12. Raha väljavõtmise korral edastatakse kinnitus Teie e-postile.

13. Cashback programmi puhul on raha välja võtmisel maksukohuslaseks teenuse kasutaja.

14. Partnerlusprogrammi puhul on raha väljavõtmisel maksukohuslaseks teenusepakkuja järgmistel juhtudel: - Kasutaja on Eesti Vabariigi resident (meie peame kinni ning maksame 20% käibemaksu) - Kasutaja ei ole Eesti Vabariigi resident, kuid elab selle territooriumil (meie peame kinni ning maksame 20% käibemaksu) - Muudel juhtudel lasub maksukoormus teenuse kasutajal.

15. Kliendi poolt toimepandud rikkumiste korral on teenusepakkujal õigus peatada või täielikult sulgeda kasutaja ligipääs teenusele.

16. Igasugused kelmuse katsed teenuse kasutaja poolt toovad endaga kaasa rikkuja konto kustutamise.

17. Tehniliste probleemide ilmnemisel või kolmandate isikute pahaendelise tegutsemise korral on teenusepakkujal õigus peatada oma töö kuni taastatakse teenuse normaalne toimimine. Eelmainitud olukordade ilmnemisel ning muudel kaalukatel põhjustel on teenusepakkujal õigus peatada või tühistada kõik tehingud, mis toimusid teenuse ebakvaliteetse toimimise ajal.

18. Kõik vaidlused, mis tekivad teenusepakkuja ning kasutaja vahel, lahendatakse läbirääkimiste teel.

19. Kui osapooled ei suuda tekkinud probleeme läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse vaidlus kohtus.

PÄDEVUS JA VASTUTUS

1. Me ei osuta finantsteenuseid.

2. Me oleme reklaamplatvorm veebipoodidele.

3. Me ei kanna vastutust veebipoodide poolt osutatud teenuste või müüdud kauba kvaliteedi eest.

4. Kõik pretensioonid, mis puudutavad kaupade või teenuste kvaliteeti tuleb esitada veebipoele, kust teenust või kaupa osteti.

5. Teenusepakkuja ei kanna vastutust Cashback24 platvormil reklaamitava veebipoe tegevuse muutuste või lõpetamise korral. Samuti ei vastuta teenusepakkuja Cashbacki raha kaotuse eest, kui see on seotud käesolevas punktis märgituga.

6. Teenusepakkuja kannab vastutust otseste kahjude eest, mille on põhjustanud meie töötajate tegevus või tegevusetus.

7. Teenusepakkujal on õigus eemaldada konto, mis ei ole olnud aktiivne ühe aasta jooksul.

8. Teenusepakkuja ei organiseeri ja ei teosta ükskõik milliste kaupade/teenuste realiseerimist; ei ole müüja ja ei mõjuta aktsiaid või meie reklaamplatvormil kajastatavate veebipoodide hinnapoliitikat.

9. Kõikide meie teenuste kaudu tehtavate tehingute korral jaotuvad poolte õigused ja kohustused veebipoe ja ostja vahel.

10. Teenusepakkuja ei vastuta meie reklaamplatvormil kajastatavate veebipoodide kodulehtede sisu eest.

KONFIDENTSIAALSUS

1. Teenusepakkuja garanteerib kasutaja poolt avaldatud isiklike andmete konfidentsiaalsuse ning kasutamise üksnes kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

2. Üksnes piiratud ring teenusepakkuja töötajaid omavad ligipääsu Teie isiklikele andmetele, Cashbacki jälgimise ning arvele kandmise, samuti ka raha väljamaksmise eesmärgil.

3. Teenusepakkujal on õigus avaldada kasutaja andmeid üksnes seaduses sätestatud juhtudel.

4. Isiklikke andmeid, mis on edastatud seoses konkreetse küsimuse lahendamisega, kasutatakse üksnes konkreetse tõusetunud probleemi lahendamisel.

5. Teenusepakkujal on õigus edastada tellimuse andmeid oma partneritele (veebipoodidele). See on vajalik selleks, et teostada Cashbacki raha jälgimist ning selle kandmist arvele. Neid andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata.

6. Meie reklaamplatvormil kajastatavate veebipoodide konfidentsiaalsuspoliitika võib olulisel määral erineda meie omast, mistõttu soovitame tutvuda veebipoodide konfidentsiaalsuspoliitikaga enne ostu sooritamist.

Cashbacki raha edukaks arvele kandmiseks tuleb lähtuda alljärgnevatest reeglitest:

Soovitame esmalt:

Installida oma veebibrauserile laiendused, mille abil on Teil võimalik saada Cashbacki meeldetuletusi ostude sooritamisel ning teavitusi Cashbacki edukast aktiveerumisest.

Muud parasjagu töötavad laiendused võivad takistada Cashbacki raha arvele kandmist

Mõningad laiendused võivad muuta järgnevaid linke, mille tõttu kogu Cashback võib kaduda. Sarnased probleemid võivad ilmneda kui kasutatakse järgnevaid laiendusi: Adblock, friGate CDN, Aliexpress Seller Check, aga ka VPN/Proxy/Socks ja muud. Cashbackiga ostude sooritamisel soovitame lülitada kõik muud laiendused välja.

Sooritage ostud kohe

Vältimaks Cashbacki raha kaotamist, tuleb Teil sooritada ost vahetult peale üleminekut meie teenuselt veebipoe kodulehele. Oluline on vältida veebibrauseri sulgemist ning muude kodulehtede avamist pärast veebipoe kodulehele üleminekut. Selleks, et mitte kaotada Teile meelepärast toodet on Teil võimalik lisada see “Minu soovid” või “Minu lemmikud” kausta. Tooted lisage ostukorvi üksnes peale üleminekut meie kodulehelt.

Cashbacki raha kantakse arvele üksnes interneti teel sooritatud ostude korral

Kui Te vormistate ostu konsultandi abiga või telefoni teel, siis Cashbacki raha Teile ei kanta. Makse- ja tarneviis Cashbacki raha arvele kandmist ei mõjuta.

Promokoodide ja kupongide, mis ei pärine meie kodulehelt, kasutamine võib kaasa tuua Cashbacki raha kaotamise

Kupongide, soodustuste, boonuspunktide ja kogumisprogrammide kasutamine, mis ei pärine meie kodulehelt, võib kaasa tuua olukorra, kus Cashbacki raha Teile ei kanta. Sama võib juhtuda ka siis, kui kasutatakse Cashback funktsiooniga kaarte. AliExpressis võib Cashbacki arvele kandmata jätmise põhjuseks olla müüjapoole hinnakorrektuur või individuaalne hinnasoodustus.

Cashbacki arvele kandmisel arvestatakse toote faktilist hinda

Enamik veebipoode väljastavad Cashbacki raha üksnes toote faktilise hinna pealt – arvestamata kohale toimetamist; soodustuste kasutamist, kuponge, promokoode, boonuspunkte ja veebipoe sisemiste vahendite balanssi.

Tutvuge veebipoodide eripäradega

Ärge unustage enne ostu sooritamist tutvuda veebipoe eripära, tingimuste ja tariifidega. Kui veebipoel esineb mingeid teatud liiki eripärasid, mis puudutab Cashbacki, avalikustame vastava informatsiooni veebipoe kodulehel.

Ostude sooritamisel mobiiltelefoni kaudu, esineb Cashbacki raha kaotamist sagedamini, kui arvutist ostude sooritamisel

Paljude veebipoodide mobiiliversioonid ei sisalda spetsiaalseid koode, mis on vajalikud Cashbacki kasutamiseks. Võimalusel kasutage ostude sooritamisel arvutit.

Cashbacki kaotamise vältimiseks:

- Püüdke vormistada tellimus kohe pärast meie platvormilt üleminekut või Cashbacki aktiveerimist, minemata seejuures muudele kodulehtedele ja veebilehitsejatele.

- Kasutage Cashbackiga ostude sooritamiseks eraldi veebilehitsejat. Installige veebilehitsejale laiendused meie kodulehelt. Ärge külastage Cashbackiga ostude sooritamiseks kasutatava veebilehitsejaga teisi kodulehekülgesid, välja arvatud meie ning meie partnerpoodide kodulehekülgi.

- Enne ostu sooritamist sulgege kõik veebilehitseja aknad ja kustutage kõik küpsised.

KASUTAJATELE MÕELDUD PARTNERLUSPROGRAMM

Kuidas see töötab?

- Te saadate oma sõbrale enda “referral” lingi

- Sõber registreerub kasutades Teie saadetud linki

- Sõber sooritab oste ja teenib Cashbacki

- Teie teenite 10% igalt Cashbackilt, mille sai Teie sõber.

Meie partnerlusprogramm võimaldab teil teenida teie sõprade ostude pealt. Selle jaoks, et partnerlusprogrammi kaudu enda arvele Cashbacki raha teenida, ei pea te ise oste sooritama. Piisab vaid sellest, kui kaasate võimalikult palju sõpru enda “referral” lingi kaudu. Sellega teenite 10% nende poolt teenitud Cashbackist. Peale seda kui keegi on end registreerinud teie poolt saadetud “referral” lingi kaudu, ilmub ta teie “referral” nimekirja. See, et teenite kindla protsendi oma sõprade ostude pealt ei mõjuta Teie sõpru kuidagi. Seda raha maksame teile MEIE.

Sissetuleku teenimine partnerlusprogrammiga on Eesti Vabariigi seaduste kohaselt käsitletav kui “muu tulu” ning sellele ei kohaldu käibemaksumäär 20%. Kohustus pidada kinni, maksta ning deklareerida käibemaks, on meil. Selleks vajame Teie andmeid. Taoline maksusüsteem on üksnes kasutajatel, kes on Eesti Vabariigi residendid või kes ei ole küll residendid, kuid elavad alaliselt Eesti Vabariigi territooriumil. Muudel kasutajatel tuleb arvestada sellega, et maksukohustus lasub neil endil ning maksusüsteem võib varieeruda vastavalt riigile, kus nad elavad või kus ollakse residendid.

KKK

Kui ruttu kantakse mulle Cashbacki raha?

Cashback kantakse üle kuni 30 päeva jooksul.

Kui välja on ostetud üksnes osa tellimusest, kas Cashbacki raha kantakse siiski kontole?

Jah, sellisel juhul kantakse Cashback arvele üle, kuid Cashbacki summa arvutatakse ümber arvestades faktiliselt teostatud maksest antud toote eest.

Kui kõik tingimused on täidetud, kuid Cashbacki pole üle kantud?

Kui tellimus on tehtud üleminekul meie kodulehelt, võite jätta lahtrisse märkuse “Kus on minu Cashback?” Saatke oma tellimuse number ning kui tellimus on tehtud meie kodulehe kaudu ja kõiki reegleid on järgitud, leiame selle meie andmebaasist üles ning kanname Cashbacki raha Teie arvele.

Milleks on seda kõike veebipoodidel vaja?

Iga toote hinna sisse arvutatakse toote reklaam, kodulehe arendus, klientide meelitamine jne. Liitudes meie teenusega, maksavad veebipoed sama tulemuse (ehk nende toote ostu) eest, kuid mitte reklaamiagentuuridele, vaid Teile. Eeltoodule tuginedes on Cashback kasumlik kõigile peale reklaamiagentuuride ja –platvormide.

Cashback24