Cashback teie nutitelefonis!

Installige meie uus mobiilirakendus!

Kasutustingimused

Cashback-ga ostude sooritamise reeglid

Kliendi nõusolek

Antud Leping on ametlik dokument, mis reguleerib Cashbacki teenusepakkuja ja Teie ehk kliendi vahelisi suhteid. Käesolev leping jõustub automaatselt pärast registreerumist meie kodulehel.

Üldised reglemendid

1. "Cashback" – see on rahaline preemia ostjale kauba ostu eest veebipoes, mis on teostatud kasutades teenust CashBack24, mille ostja saab poest CashBack24 (vahendaja) teenuse kaudu, vastavalt veebipoe ja vahendaja vahel sõlmitud lepingule, milles on kindlaksmääratud preemia protsent (suurus).

2. Selleks, et saada meie kliendiks, tuleb end registreerida meie kodulehel. Registreerudes luuakse Teile isiklik konto ja arve, kuhu saate koguda Cashbacki kuni raha väljavõtmiseni.

3. Keelatud on mitme konto kasutamine ühe ja sama isiku poolt. Nimetatud tingimuse rikkumise puhul jätab Cashbacki teenusepakkuja endale õiguse kustutada kõik kirjed ja konto, mis on seotud reeglit rikkunud kasutajaga.

4. Keelatud on avaldada enda konto andmeid, eriti kasutajatunnust ja parooli, kolmandatele isikutele. Antud punkti rikkumise korral ei vastuta teenusepakkuja tekkida võiva kahju eest.

5. Teenuse pakkujal on lubatud teostada muudatusi töö struktuuris, muuta Cashbacki arvele kandmise tingimusi ning muuta kasutustingimusi. Sellisel juhul saadetakse kasutajale teavitus.

6. Teenuse kasutaja on kohustatud kontrollima kontol märgitud andmete õigsust. Juhul, kui teenuse kasutajal on muutunud e-mail ja/või mobiiltelefoni number, tuleb viivitamatult viia sisse muudatus ka enda kontol. Vastasel korral võivad ilmneda probleemid meie teenuste kasutamisel.

7. Minimaalne Cashbacki summa, mida on võimalik välja võtta, on 5 eurot.

8. Minimaalne meie partnerlusprogrammi raames teenitud summa, mida on võimalik välja võtta on 5 eurot.

9. Et vältida Cashbacki raha kaotamist, on vajalik tutvuda meie soovitustega ning järgida neid.

10. Mõningatel juhtudel ei ole veebipoodidel võimalik Teid korrektselt identifitseerida ja Cashback ei pruugi Teie kontole jõuda. Selle põhjuseks võivad olla pahaloomulised programmid, viirused ja mõningad brauseri laiendused Teie arvutis.

11. Raha väljavõtmine Teie kontolt on võimalik ükskõik millisel viisil, mis on aktsepteeritav meie kodulehe poolt.

12. Raha väljavõtmise korral edastatakse kinnitus Teie e-postile.

13. Cashback programmi puhul on raha välja võtmisel maksukohuslaseks teenuse kasutaja.

14. Partnerlusprogrammi puhul on raha väljavõtmisel maksukohuslaseks teenusepakkuja järgmistel juhtudel: - Kasutaja on Eesti Vabariigi resident (meie peame kinni ning maksame 20% käibemaksu) - Kasutaja ei ole Eesti Vabariigi resident, kuid elab selle territooriumil (meie peame kinni ning maksame 20% käibemaksu) - Muudel juhtudel lasub maksukoormus teenuse kasutajal.

15. Kliendi poolt toimepandud rikkumiste korral on teenusepakkujal õigus peatada või täielikult sulgeda kasutaja ligipääs teenusele.

16. Igasugused kelmuse katsed teenuse kasutaja poolt toovad endaga kaasa rikkuja konto kustutamise.

17. Tehniliste probleemide ilmnemisel või kolmandate isikute pahaendelise tegutsemise korral on teenusepakkujal õigus peatada oma töö kuni taastatakse teenuse normaalne toimimine. Eelmainitud olukordade ilmnemisel ning muudel kaalukatel põhjustel on teenusepakkujal õigus peatada või tühistada kõik tehingud, mis toimusid teenuse ebakvaliteetse toimimise ajal.

18. Kõik vaidlused, mis tekivad teenusepakkuja ning kasutaja vahel, lahendatakse läbirääkimiste teel.

19. Kui osapooled ei suuda tekkinud probleeme läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse vaidlus kohtus.

Pädevus ja vastutus

1. Me ei osuta finantsteenuseid.

2. Me oleme reklaamplatvorm veebipoodidele.

3. Me ei kanna vastutust veebipoodide poolt osutatud teenuste või müüdud kauba kvaliteedi eest.

4. Kõik pretensioonid, mis puudutavad kaupade või teenuste kvaliteeti tuleb esitada veebipoele, kust teenust või kaupa osteti.

5. Teenusepakkuja ei kanna vastutust CashBack24 platvormil reklaamitava veebipoe tegevuse muutuste või lõpetamise korral. Samuti ei vastuta teenusepakkuja Cashbacki raha kaotuse eest, kui see on seotud käesolevas punktis märgituga.

6. Teenusepakkuja kannab vastutust otseste kahjude eest, mille on põhjustanud meie töötajate tegevus või tegevusetus.

7. Teenusepakkujal on õigus eemaldada konto, mis ei ole olnud aktiivne ühe aasta jooksul.

8. Teenusepakkuja ei organiseeri ja ei teosta ükskõik milliste kaupade/teenuste realiseerimist; ei ole müüja ja ei mõjuta aktsiaid või meie reklaamplatvormil kajastatavate veebipoodide hinnapoliitikat.

9. Kõikide meie teenuste kaudu tehtavate tehingute korral jaotuvad poolte õigused ja kohustused veebipoe ja ostja vahel.

10. Teenusepakkuja ei vastuta meie reklaamplatvormil kajastatavate veebipoodide kodulehtede sisu eest.

Kasutajatele mõeldud partnerlusprogramm

1. Kuidas see töötab?

- Te saadate oma sõbrale enda “referral” lingi

- Sõber registreerub kasutades Teie saadetud linki

- Sõber sooritab oste ja teenib Cashbacki

- Teie teenite 35% igalt Cashbackilt, mille sai Teie sõber.

2. Meie partnerlusprogramm võimaldab teil teenida teie sõprade ostude pealt. Selle jaoks, et partnerlusprogrammi kaudu enda arvele Cashbacki raha teenida, ei pea te ise oste sooritama. Piisab vaid sellest, kui kaasate võimalikult palju sõpru enda "referral" lingi kaudu. Sellega teenite 35% nende poolt teenitud Cashbackist. Peale seda kui keegi on end registreerinud teie poolt saadetud “referral” lingi kaudu, ilmub ta teie “referral” nimekirja. See, et teenite kindla protsendi oma sõprade ostude pealt ei mõjuta Teie sõpru kuidagi. Seda raha maksame teile MEIE.

3. Sissetuleku teenimine partnerlusprogrammiga on Eesti Vabariigi seaduste kohaselt käsitletav kui “muu tulu” ning sellele ei kohaldu käibemaksumäär 20%. Kohustus pidada kinni, maksta ning deklareerida käibemaks, on meil. Selleks vajame Teie andmeid. Taoline maksusüsteem on üksnes kasutajatel, kes on Eesti Vabariigi residendid või kes ei ole küll residendid, kuid elavad alaliselt Eesti Vabariigi territooriumil. Muudel kasutajatel tuleb arvestada sellega, et maksukohustus lasub neil endil ning maksusüsteem võib varieeruda vastavalt riigile, kus nad elavad või kus ollakse residendid.

Täiendav teave

1. Kui Te vormistate ostu konsultandi abiga või telefoni teel, siis Cashbacki raha Teile ei kanta. Makse- ja tarneviis Cashbacki raha arvele kandmist ei mõjuta.

2. Promokoodide ja kupongide, mis ei pärine meie kodulehelt, kasutamine võib kaasa tuua Cashbacki raha kaotamise.

3. Kupongide, soodustuste, boonuspunktide ja kogumisprogrammide kasutamine, mis ei pärine meie kodulehelt, võib kaasa tuua olukorra, kus Cashbacki raha Teile ei kanta. Sama võib juhtuda ka siis, kui kasutatakse Cashback funktsiooniga kaarte. AliExpressis võib Cashbacki arvele kandmata jätmise põhjuseks olla müüjapoole hinnakorrektuur või individuaalne hinnasoodustus.

4. Cashbacki arvele kandmisel arvestatakse toote faktilist hinda. Enamik veebipoode väljastavad Cashbacki raha üksnes toote faktilise hinna pealt – arvestamata kohale toimetamist; soodustuste kasutamist, kuponge, promokoode, boonuspunkte ja veebipoe sisemiste vahendite balanssi.

5. Vältimaks Cashbacki raha kaotamist, tuleb Teil sooritada ost vahetult peale üleminekut meie teenuselt veebipoe kodulehele. Oluline on vältida veebibrauseri sulgemist ning muude kodulehtede avamist pärast veebipoe kodulehele üleminekut. Selleks, et mitte kaotada Teile meelepärast toodet on Teil võimalik lisada see “Minu soovid” või “Minu lemmikud” kausta. Tooted lisage ostukorvi üksnes peale üleminekut meie kodulehelt.

6. Ärge unustage enne ostu sooritamist tutvuda veebipoe eripära, tingimuste ja tariifidega. Kui veebipoel esineb mingeid teatud liiki eripärasid, mis puudutab Cashbacki, avalikustame vastava informatsiooni veebipoe kodulehel.

7. Ostude sooritamisel mobiiltelefoni kaudu, esineb Cashbacki raha kaotamist sagedamini, kui arvutist ostude sooritamisel.

8. Paljude veebipoodide mobiiliversioonid ei sisalda spetsiaalseid koode, mis on vajalikud Cashbacki kasutamiseks. Võimalusel kasutage ostude sooritamisel arvutit.

9. Püüdke vormistada tellimus kohe pärast meie platvormilt üleminekut või Cashbacki aktiveerimist, minemata seejuures muudele kodulehtedele ja veebilehitsejatele.

10. Kasutage Cashbackiga ostude sooritamiseks eraldi veebilehitsejat. Ärge külastage Cashbackiga ostude sooritamiseks kasutatava veebilehitsejaga teisi kodulehekülgesid, välja arvatud meie ning meie partnerpoodide kodulehekülgi.

11. Enne ostu sooritamist sulgege kõik veebilehitseja aknad ja kustutage kõik küpsised.